El segon cicle d'educació infantil (de 3 a 6 anys), és una etapa important  per als nins i nines d'aquestes edats ja que són els primer anys d'escolaritzacó.

En aquesta etapa ajudam als infants en el seu desenvolupament emocional: a tenir seguretat en si mateixos, a desenvolupar el sentit de pertinença, l'autoestima i l'autorealització, l'amor i l'estima. Els ajudam a saber ser, saber estar i saber fer.
No deixam de banda la autonomia aprenent hàbits i valors: higiene, ordre, cura d'ells mateixos, relacions socials, reponsabilitats,...
Tot això d'una manera global i ensenyant-los a descobrir-se a si mateixos, descobrir el entorn natural i social i a intercomunicar-se.
Treballam les següents àrees curriculars:
Descoberta de l'entorn mitjançant projectes, descoberta d'un mateix i dels altres i comunicació i llenguatges (matemàtiques amb el projecte ABN).
 
psico 1329x884

 

 

 

 

 

 

 

Pin It