Criteris Avaluació Segon ESO

    Angles

   Tecnologia

   Català

   Ed. Física

   Llengua castellana

   Matemàtiques

    Música

   Plàstica

   Religió

   Socials

   Alemany

   Física i química

   Matemàtiques 2n PMAR

  

 

 

 

 

Pin It