Criteris Avaluació Tercer ESO

   Angles

   Tecnologia

   Català

   Ed. Física

   Llengua castellana

   Matemàtiques acadèmiques

    Música

   Plàstica

   Religió

   Angles

   Alemany

   Física i química

   Matemàtiques 3r PMAR

   Biologia i geologia

   Matemàtiques aplicades

   Socials

 

 

 

 

Pin It