Criteris Avaluació quart ESO modificats per al curs 19-20

   Anglès

   Tecnologia

   Català

   Ed. Física

   Llengua castellana

   Matemàtiques acadèmiques

   Música

   Plàstica

   Religió

   Ciències aplicades

   Matemàtiques aplicades

   Física i química

   Socials

   Biologia i geologia

   Matemàtiques PRAQ

 
Pin It