Benvolgudes famílies,

Volem informar-vos de la nostra preocupació per la nova Llei Educativa (LOMLOE), més coneguda com la Llei Celaá, que s’està debatent al Parlament. Es tracta d’un projecte de Llei que elimina la demanda social, la pluralitat i limita les llibertats d’elecció de centre, assignatures, l’educació especial i posa en dubte la supervivència de l’Escola Concertada com una opció més per a la nostra societat.

La LOMLOE afectaria a més de 260.000 professionals docents i no docents, a més 4 milions de famílies i a més de 9.000 centres educatius de la xarxa concertada i privada. Limita el dret a escollir el tipus d’educació que millor s’adequa a les necessitats dels nostres fills i al projecte educatiu pel qual s’identifiquen.

La xarxa de centres educatius concertats veuen perillar la seva continuïtat i labor social que venim fent fins a dia d’avui.

Per tot això vos demanam que vos sumeu a la Campanya que s’ha organitzat per a la recollida de signatures contra aquest projecte de Llei Celaá i a favor de la convivència dels diferents models educatius i dels drets reconeguts a la nostra Constitució.

Podeu accedir amb el següent enllaç al portal web de la Campanya “Més plurals, més lliures, més iguals” https://masplurales.es/ on trobareu informació més detallada. Vos convidam a sumar-vos a aquesta campanya signant i així contribuir amb noltros per a què aquest projecte de llei no vagi endavant.

Moltes gràcies,

Palma, 9 de novembre de 2020

L’Equip Directiu

firma

 

 

 

Pin It